Thuiszorg Den Haag IZ

Welkom bij Thuiszorg Den Haag IZ


Thuiszorg Den Haag IZ komt bij u thuis om de zorg te verlenen die nodig is.
Dat kan bijvoorbeed verpleegkundige hulp of in het Huishoudelijke hulp.

Thuiszorg ontvangen is altijd even wennen.
U krijgt namelijk een, in het begin, onbekend gezicht over de vloer.
U zult al gauw merken dat Thuiszorg Den Haag IZ bekwame en gemotiveerde medewerkers in dienst heeft die de zorg aan uw persoonlijke wensen aanpassen.
Deze medewerkers werken in kleine teams en houden elkaar continue op de hoogte.
Het belangrijkste is en blijft dat u de regie over uw leven houdt.

De duur van de thuiszorg is afhankelijk van uw situatie.
Voor de een is dat een korte periode, zoals bijvoorbeeld verpleegkundig hulp na een bezoekje aan het het ziekenhuis.
De ander krijgt thuiszorg voor onbepaalde tijd en moet regelmatig geholpen worden met bijvoorbeeld de alledaagse handelingen.
Alle afspraken worden vastgelegd in het zorgleefplan.
Hierin staat niet alleen welke zorg u krijgt, maar ook voor hoe lang en wat de te bereiken doelen zijn.

In het zorgplan staat ook op welk moment van de dag u zorg kunt verwachten.
UIteraard heeft u daar zelf ook een belangrijke stem in.
Thuiszorg Den Haag IZ staat dagelijks voor u klaar.

Thuiszorg van Thuiszorg Den Haag IZ wordt vergoed vanuit twee zorgwetten.
Het gaat om ZVW (Zorgverzekeringswet) of WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).
Of u in aanmerking komt voor zorg moet eerst worden beoordeeld door onze medewerkers.
Zij geven dan een indicatie af.
U kunt zelf de indicatie aanvragen (in het geval van huishoudelijke hulp of begeleiding).
Of u kunt de indicatie aanvragen bij onze wijkverpleegkundige (in het geval van verpleging en verzorging).

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag?
Onze medewerkers staan graag voor u klaar.
Wij zijn dagelijks tussen 8:30 en 17:00 te bereiken op telefoonnummer: 06 285 64 789